Fråga 1

Vilket av följande band har Andreas inte spelat trummor med?