Fråga 9

9. Hur långt kom Josefin när hon sökte till Dramatens scenskola?